Jouw route

Hoe gaan we jouw doelen realiseren?

In de eerste twee stappen is het vertrekpunt en het doel bepaald. Nu gaan wij een kader maken om jouw bedrijf vorm te geven en jouw doel te bereiken. Met dat kader kun je anderen ook laten zien wat je doet en hoe het ervoor staat.

Bepaal je route

Richting jouw doelen

Door tussentijdse doelen te stellen werk je stap voor stap naar jouw doel. Dit brengt rust en focus aan binnen je bedrijf omdat je duidelijk voor ogen hebt waar je naar toe werkt. De tussentijdse doelen gaan wij vertalen in richtingaanwijzers. Hiermee kan ik jouw helpen de juiste route te bepalen. Mijn inzet hierbij is om samen te analyseren, tot de kern te komen en het vervolg te bepalen. Ik kan jouw scherp houden hoe jij je bedrijf aan het vormgeven bent, de juiste beslissingen neemt en bepalen wij samen of je nog op de juiste route bent. Dit kan zo vaak jij dat wilt, per maand, per kwartaal of per half jaar.

DSC06623

De richtingaanwijzers worden bepaald door je telkens af te vragen hoe je het gaat realiseren en dit meetbaar te maken. Enkele voorbeelden zijn kwaliteit (aantal defecten, aantal fabricagefouten) of kosten (brutomarge per product, winstmarge per project).

Niet alleen het stellen van doelen, maar ook investeringen in mens en middelen zijn onderdeel van jouw route. Door de investeringen onderdeel te laten zijn van je toekomstige doel en in de tijd weg te zetten zijn deze een logisch gevolg van jouw strategie en maken jouw route compleet.