Waar sta je

In kaart brengen van jouw bedrijf

Elke ondernemer heeft een toekomstbeeld, ziet kansen en mogelijkheden voor zijn bedrijf. Om dit te realiseren is het belangrijk om te weten waar je nu staat met je bedrijf. Dit is het fundament om verder op te bouwen. 

Eerste gesprek

Doelen, wensen en plannen

Samen gaan wij dit in beeld brengen. Met gerichte vragen om jou aan het denken te zetten over hoe jouw bedrijf er op dit moment uit ziet en voor staat. Wij maken bijvoorbeeld producten, klanten, leveranciers, concurrenten personeel, etc inzichtelijk. Daarbij kijken wij niet alleen naar het bedrijf zelf, maar ook naar de sector waarin het bedrijf actief is, de regelgeving en de ontwikkelingen in de maatschappij.

Wat zijn de sterke en zwakke punten, waar liggen de kansen en bedreigingen. Samen gaan wij op zoek naar de specifieke kenmerken en eigenschappen wat jouw onderneming uniek maakt.

DSC06644

Neem als voorbeeld een bouwbedrijf dat kansen ziet om grote projecten te gaan uitvoeren. Door samen te sparren over de huidige situatie van het bedrijf komen het ambacht, persoonlijkheid en maatwerk als unieke punten naar voren. De uitvoering van grotere bouwprojecten vergt een andere aansturing, zal meer gebruik gemaakt worden van standaardisatie en prefab elementen en kent bepaalde regelgeving waaraan je moet voldoen. Zoals je ziet zit hier een groot verschil tussen.

Door goed te weten waar je nu staat heb je een vertrekpunt om de vervolgstappen te bepalen. Samen kunnen wij dan een route maken om te komen tot jouw uiteindelijke doel.